Κόστος Μαθημάτων

Ενημερωθείτε για το κόστος των μαθημάτων, ανάλογα με τα άτομα του γκρουπ:

1
ΑΤΟΜΟ
20€
ΩΡΑ/ΑΤΟΜΟ
2
ΑΤΟΜΑ
15€
ΩΡΑ/ΑΤΟΜΟ
4
ΑΤΟΜΑ
11€
ΩΡΑ/ΑΤΟΜΟ
5
ΑΤΟΜΑ
10€
ΩΡΑ/ΑΤΟΜΟ

Κόστος Εργαστηριακών Ασκήσεων

Η κοστολόγηση γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές που τηρεί το φροντιστήριό μας, όπως:

Χρονικό διάστημα παράδοσης της εργασίας.

Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του φροντιστηρίου.

Κατάλληλη εκφώνηση της άσκησης, όπου θα περιγράφεται επαρκώς η υλοποίηση και τα παραδοτέα

Επάρκεια βοηθητικού υλικού που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της άσκησης.