ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένα πανεπιστημιακά μαθήματα σε προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ, ΙΕΚ.

Φροντιστηριακές σημειώσεις υψηλού επιπέδου και τυπολόγια

Καθοδήγηση στη συγγραφή και υλοποίηση φοιτητικών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Παροχή τεχνικών συμβουλών στη δόμηση, συγγραφή και επιμέλεια υλοποίησης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

Άμεση ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αλλά και επικοινωνία για επίλυση αποριών ακόμα και μετά την παράδοση.

Έγκαιρη παράδοση και με πλήρεις οδηγίες σε όλα τα ζητούμενα.