Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας παρέχει μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως:

 

Πλήρη φροντιστηριακή κάλυψη πανεπιστημιακού επιπέδου (μονομελή και ολιγομελή τμήματα), σε διάφορους τομείς της Επιστήμης του Μηχανικού και της Πληροφορικής Τεχνολογίας.

Παροχή εξειδικευμένων μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές (μονομελή και ολιγομελή τμήματα), με στόχο:

  • την ορθή και ενδελεχή κατανόηση της ύλης,
  • αναλυτική κάλυψη της θεωρίας,
  • επίλυση βασικών και συνδυαστικών ασκήσεων,
  • επεξήγηση και επίλυση θεμάτων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων.

Παροχή πλήρως δακτυλογραφημένων φροντιστηριακών σημειώσεων υψηλού επιπέδου, που περιλαμβάνουν:

  • Βασικά θέματα κάλυψης της θεωρίας.
  • Σύνοψη της θεωρίας – εκτεταμένα τυπολόγια.
  • Ερωτήσεις κατανόησης της διδασκόμενης ύλης και απαντήσεις.
  • Εκφωνήσεις και λύσεις ασκήσεων κατηγοριοποιημένων με βάση την εξεταζόμενη ύλη.
  • Εκτεταμένη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία ανά μάθημα ή γνωστική κατηγορία.