Η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τον τομέα εκπόνησης εργασιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αρκετά επιστημονικά πεδία ήταν η κινητήριος δύναμη που μας ώθησε στην ίδρυση της UniPro. Σκοπός μας είναι να αποτελέσουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη λύση στον φοιτητή ή σπουδαστή που αναζητά υποστήριξη στις εργασίες του ή ζητά συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πτυχιακή ή τη διπλωματική του εργασία.

Παρέχουμε υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργασίες, projects και πτυχιακές – διπλωματικές στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

Τεχνολογικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Παιδαγωγικές επιστήμες

Επιστήμες Υγείας