Ξεκινούν ταχύρυθμα τμήματα μονομελή ή ολιγομελή στα παρακάτω μαθήματα:

– Αλγόριθμοι Υπολογιστών
– Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι, ΙΙ
– Βάσεις Δεδομένων
– Γλώσσα προγραμματισμού C, C++
– Γραμμική Άλγεβρα
– Διακριτά Μαθηματικά
– Δίκτυα Υπολογιστών
– Επιστημονικός Υπολογισμός
– Θεωρία Γραφημάτων
– Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων
– Θεωρία Υπολογισμού
– Λειτουργικά Συστήματα
– Μαθηματικά Ι
– Μικροϋπολογιστές
– Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής
– Τεχνητή Νοημοσύνη
– Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
– Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
– Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
– Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Σχετικά Άρθρα