Το φροντιστήριο – διδασκαλείο «C.E.I.D. Courses» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2009 από διπλωματούχους της σχολής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών.

Σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα Διδασκαλείο Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Πληροφορικής ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΕΑΠ).

Κεντρική κατεύθυνση του φροντιστηρίου είναι η άρτια προετοιμασία και η συνεχής διάδραση διδασκόντων – φοιτητών προκειμένου να εξασφαλίζεται η σίγουρη επιτυχία τους στην παρακολούθηση των σπουδών και στην απόκτηση του πτυχίου τους με τον ελάχιστο δυνατό κόπο, κόστος και χρόνο.

Στο φροντιστήριο απασχολούνται διπλωματούχοι διδάκτορες μηχανικοί και καθηγητές πολυετούς εμπειρίας που παρέχουν μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών.