Παροχή τεχνικών συμβουλών στη δόμηση, συγγραφή και επιμέλεια υλοποίησης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών