Άμεση ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αλλά και επικοινωνία για επίλυση αποριών ακόμα και μετά την παράδοση.