Έγκαιρη παράδοση και με πλήρεις οδηγίες σε όλα τα ζητούμενα.